Počas oslovovania nových klientov som sa stretával s neochotou a tvrdením, že direct marketing formou neadresnej distribúcie nie je efektívny a vzhľadom na vynaložené finančné prostriedky sa neoplatí. Spoločným argumentom každého z nich bolo: ľuďom sa naše letáky vôbec nedostanú do rúk. Tým mi dali priestor, aby som im vysvetlil, že nie je direct ako direct.

marketingpost-blog1-2 Áno, úspešnosť directu je ovplyvnená viacerými faktormi ako napr. grafické spracovanie, obsah, kvalita tlače a pod. Základom úspechu však je, aby sa leták dostal do rúk adresáta, a to je možné len cez jeho poštovú schránku.

A práve tam nastáva problém. Hoci sa tieto služby nazývajú distribúcia letákov do schránok, nie vždy tomu tak je. Väčšina letákov bohužiaľ končí v spoločných schránkach na letáky, v krabiciach či v stojanoch pre ne určených a do poštových schránok sa v 90% nedostanú. To platí aj v prípadoch, ak sú schránky voľne dostupné.

Nielenže sú potom letáky z veľkej časti odignorované adresátmi, ale aj ich viditeľnosť po pár hodinách klesá vzhľadom na pribúdajúce letáky, ktoré tie ostatné jednoducho zasypú. A presne v tomto momente klientom klesá efektivita directu. Naopak, keď si adresát nájde leták vo svojej schránke, minimálne sa o danej ponuke dozvie, čím efektivita kampane rastie. Klienti sa bohužiaľ vo väčšine prípadov rozhodujú na základe ceny a neuvedomujú si rozdiel medzi distribúciou do schránok a distribúciou priamo do schránok, ktorá v priemere dosahuje až 6-krát väčšiu úspešnosť.

marketingpost-blog1-1 Samostatnou kapitolou doručovania je legislatíva a označenie schránok ako NEDORUČOVAŤ REKLAMU. Toto označenie musí každá distribučná spoločnosť rešpektovať a ani my, hoci doručujeme priamo do schránok, nemôžeme leták doručiť do schránky s týmto označením. Našťastie týchto schránok nie je na Slovensku veľa. Zväčša to býva cca 1 – 2 schránky vo vchode. Tie však presne evidujeme a z našich databáz vyradzujeme, preto vieme klientovi presne povedať, do ktorých vchodov ide aké množstvo letákov. Tým šetríme jeho náklady a spolu s doručením priamo do schránky zvyšujeme efektivitu vynaložených prostriedkov ešte viac.

Často sa tiež stretávam s otázkou, či sa skutočne vieme dostať do schránok. Áno, vieme a je to základom našej práce – veď načo je klientovi leták, ktorý si v krabici nikto nevšimne? U našich doručovateľov dbáme o distribúciu v presne vymedzených časoch, aby sa jednoducho dostali do vchodov a tým pádom aj schránok. V prípade, že sa im to nepodarí na prvýkrát, vracajú sa do nedoručených vchodov a letáky skutočne doručia tak, ako majú. Vďaka tomuto systému a detailnej kontrole vieme garantovať až 90%-nú doručiteľnosť.

Správne nastavená direct marketingová kampaň môže mať neuveriteľné výsledky. Potrebné je len osloviť distribučnú firmu, ktorá vám takúto kampaň pomôže nielen správne nastaviť, ale zároveň ju zrealizuje tak, aby jej efekt bol čo najvyšší.

Matej Zitta
Executive Director
Späť

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

    Napíšte nám