Doručujeme inak.
Efektívnejšie, cielenejšie, kontrolovanejšie.

Vaše letáky neskončia na kope v spoločných priestoroch na reklamu, ale priamo v schránkach, aby sa dostali do rúk vašich potenciálnych klientov.

Čísla,
ktoré hovoria za nás
% garancia doručenia
+ doručených materiálov
+ rokov skúseností
% pokrytia domácností
na Slovensku
+ spokojných klientov
max materiály súčasne

Stabilný partner

s vyladeným procesom doručovania

Presné
cielenie reklamy
5-stupňová
kontrola doručenia
Grafika
aj tlač materiálov
Odborné
konzultácie a poradenstvo
Pravidelné
a precízne reporty
Nedoručujeme
konkurujúce si materiály

Dlhoročné skúsenosti

pretavené
do kvality služieb

„So spoločnosťou MARKETING POST pravidelne spolupracujeme od roku 2017. Za tento čas sme realizovali cez 30 distribúcii v objeme cez 3,5 milióna kusov. Za obrovské plus považujeme, že letáky sú naozaj doručované priamo do poštových schránok - o čom sme sa presvedčili na vlastné oči pri niekoľkých kontrolách v teréne.“ Ivan Apostolov, konateľ APIM GASTRO, s.r.o. (PIZZA DOMINO'S)
„Spoluprácu so spoločnosťou MARKETING POST hodnotíme veľmi pozitívne. Za najväčší benefit považujeme, že naše letáky sa skutočne dostávajú priamo do poštových schránok a nie sú vo vchodoch kdekoľvek položené alebo pohodené. Taktiež si veľmi ceníme prístup a rýchlosť, akou sa riešia naše požiadavky.“ Maroš Zajac, marketingový riaditeľ, ADLO bezpečnostné dvere
„Spoločnosť MARKETING POST nám niekoľko rokov zabezpečuje neadresnú distribúciu nášho časopisu Petržalské teplo v rámci bytových domov v Petržalke. Spoluprácu ako aj komunikáciu hodnotím veľmi pozitívne a profesionálne a bola som spokojná aj s prístupom pána Zittu, ktorý bol ochotný vyhovieť aj našim neštandardným požiadavkám. MARKETING POST by som teda určite odporučila aj iným spoločnostiam.“ Lucia Burianová, senior manažér pre komunikáciu a marketing, Veolia Energia Slovensko, a.s.
„So spoločnosťou MARKETING POST spolupracujeme od roku 2014. Za ten čas sme spolu vykonali niekoľko letákových akcií, prevažne pri príležitosti otvorenia nových prevádzok Starého Otca. Okrem spoľahlivého roznosu priamo do schránok oceňujeme najmä rýchlosť, s akou sú schopní zákazku zrealizovať, presnosť, čo sa týka dodržiavania dohodnutých termínov a tiež schopnosť pokryť celý reťazec od tlače letáku až po roznos.“ Jozef Piroško, Starý Otec, a.s.
„So spoločnosťou MARKETING POST spolupracujeme už viac ako 3 roky a realizovali sme cez ňu niekoľko distribúcií v celkovom objeme cca 5 mil. kusov. Po predchádzajúcich skúsenostiach s inými dodávateľmi tejto služby sme boli veľmi prekvapení prístupom a hlavne kvalitou dodania služby. Pri niekoľkých spoločných kontrolách v teréne sme sa na vlastné oči presvedčili, že letáky boli doručené naozaj priamo do poštových schránok, a taktiež sme zaznamenali citeľne väčšiu odozvu distribúciou cez MARKETING POST.“ RNDr. Viera Gáliková, Marketing Manager, SHERLOCK / ASSA ABLOY