Náš príbeh

Spoločnosť MARKETING POST bola založená v roku 2011 s cieľom zabezpečiť klientom čo najefektívnejšiu a najtransparentnejšiu distribúciu propagačných a informačných materiálov do poštových schránok

Za viac ako dekádu nášho pôsobenia na trhu sme doručili viac než 150 miliónov zásielok pre viac než 350 spokojných klientov z rôznych odvetví. Koncom roku 2013 sme rozšírili naše aktivity aj do Českej republiky. Náš úspech je postavený na poctivom doručovaní, maximálnej kvalite distribúcie, nadštandardných službách, odbornom poradenstve, 5-stupňovej kontrole a ústretovosti voči požiadavkám klientov.