Unikátne know-how
pre najefektívnejší
roznos letákov

Vďaka nášmu unikátnemu know-how a jedinečnej 5-stupňovej kontrole robíme z roznosu letákov najefektívnejší spôsob distribúcie vašich reklamných materiálov.

7 výhod

nášho doručovania

Doručujeme priamo do schránok Vaše materiálny neskončia na kope v spoločných priestoroch na reklamu, ani na stojanoch či pohodené na stolíkoch.
Zabezpečujeme exkluzivitu odvetvia Nedoručujeme súčasne materiály vzájomne si konkurujúcich produktov alebo firiem z rovnakého odvetvia
Zasahujeme vaše cieľové skupiny Využívame geomarketing. Vaše materiály vieme distribuovať do lokalít podľa ekonomických, sociálnych a demografických charakteristík.
Doručujeme max. 3 materiály súčasne Domácnosti nezaťažujeme nadmerným množstvom materiálov, čím zvyšujeme ich čítanosť.
Vyberáme spoľahlivých doručovateľov Na našich doručovateľov kladieme maximálne nároky. Odborne ich školíme a prísne kontrolujeme.
Poskytujeme poradenstvo a reporting Zostavíme vám distribučný plán a na dennej báze vám budeme zasielať reporting o aktuálnom stave doručovania.
Zvyšujeme efektivitu vašich kampaní Výsledkom je väčšia odozva na vaše materiály, zvýšený predaj vašich výrobkov a lepšia znalosť vašej značky.

jedinečná

5-stupňová
kontrola

1.
Kontrolóri rajónov Každý doručovateľ počas roznosu letákov presne eviduje doručené adresy a počet doručených kusov podľa vchodov. Následne na miesto vyšleme kontrolóra pre danú oblasť, ktorý vykoná vlastnú evidenciu a ešte v ten deň nám ju zašle do centrály. Kontrolórov vysielame vždy na iné rajóny, aby nedošlo k vzájomným dohodám.
2.
Hlavný kontrolór Evidenciu doručovateľa porovnáme s evidenciou kontrolóra. Na miesta, ktoré sa nezhodujú, vyšleme hlavného kontrolóra, ktorý situáciu preverí. Hlavný kontrolór má okrem vyhodnotenia náhodných vchodov za úlohu aj náhodne sledovať prácu kontrolórov.
3.
Telefonická kontrola Telefonujeme domácnostiam v náhodne vybraných vchodoch a informujeme sa, či si daný leták našli v schránke alebo či letáky dostávajú pravidelne. Tieto výsledky tiež porovnávame so zoznamami od našich kontrolórov.
4.
Spoločná kontrola s klientom Na vlastné oči sa presvedčíte, že letáky boli naozaj fyzicky doručené priamo do schránok domácností. Kontrolu vykonávate spolu s povereným zamestnancom našej spoločnosti. Výsledok kontroly sa písomne zaznamenáva na ďalšie vyhodnotenie.
5.
GPS kontrola a monitoring Našich doručovateľov sme vybavili najnovšími GPS zariadeniami. Tie sledujú celý priebeh roznosu letákov, ako aj trasu, ktorú doručovateľ prešiel. Túto metódu využívame najmä pri distribúcii do rodinných domov.
Bonus – vaša vlastná kontrola Kedykoľvek v priebehu roznosu letákov môžete vykonať vlastnú kontrolu. Výsledky jednoducho porovnáte s naším denným reportom, ktorým vás informujeme o aktuálnom stave doručovania.